Schedules


Service No Route Coach Type Fare Departure Time Journey Time
Chennai-Devakottai(Via Trichy) Chennai to Devakottai Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats.)
₹ 700/ 700
21:30 09:30hrs
Chennai-Devakottai(Via Trichy) Chennai to Karaikudi Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats.)
₹ 700/ 700
21:30 08:45hrs
Chennai-Devakottai(Via Trichy) Chennai to Pudukottai Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats.)
₹ 580/ 580
21:30 07:45hrs
Chennai-Devakottai(Via Trichy) Chennai to Thirumayam Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats.)
₹ 580/ 580
21:30 08:00hrs
Chennai-Devakottai(Via Trichy) Chennai to Trichy Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats.)
₹ 480/ 480
21:30 07:00hrs
Chennai-Devakottai(Via Trichy) Chennai to Namanasamudram Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats.)
₹ 600/ 600
21:30 09:15hrs
Devakottai-Chennai(Via Trichy) Devakottai to Chennai Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats.)
₹ 700/ 700
21:00 09:00hrs
Devakottai-Chennai(Via Trichy) Karaikudi to Chennai Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats.)
₹ 700/ 700
21:45 08:15hrs
Devakottai-Chennai(Via Trichy) Thirumayam to Chennai Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats.)
₹ 580/ 580
22:15 07:45hrs
Devakottai-Chennai(Via Trichy) Namanasamudram to Chennai Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats.)
₹ 580/ 580
22:30 07:30hrs
Devakottai-Chennai(Via Trichy) Pudukottai to Chennai Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats.)
₹ 580/ 580
22:45 07:15hrs
Devakottai-Chennai(Via Trichy) Trichy to Chennai Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats.)
₹ 480/ 480
23:50 06:10hrs
Chennai To Paramakudi Chennai to Paramakudi Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats.)
₹ 750/ 750
20:30 10:00hrs
Chennai To Paramakudi Chennai to Elayankudi Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats.)
₹ 750/ 750
20:30 09:50hrs
Chennai To Paramakudi Chennai to Maravamangalam Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats.)
₹ 650/ 650
20:30 09:40hrs
Chennai To Paramakudi Chennai to Kalayarkoil Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats.)
₹ 650/ 650
20:30 09:30hrs
Chennai To Paramakudi Chennai to Kallal Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats.)
₹ 650/ 650
20:30 09:15hrs
Chennai To Paramakudi Chennai to Karaikudi Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats.)
₹ 700/ 700
20:30 09:00hrs
Chennai To Paramakudi Chennai to Thirumayam Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats.)
₹ 580/ 580
20:30 08:30hrs
Chennai To Paramakudi Chennai to Pudukottai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats.)
₹ 580/ 580
20:30 08:00hrs
Chennai To Paramakudi Chennai to Trichy Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats.)
₹ 480/ 480
20:30 07:00hrs
Paramakudi To Chennai Paramakudi to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats.)
₹ 750/ 750
19:25 09:35hrs
Paramakudi To Chennai Elayankudi to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats.)
₹ 700/ 700
19:45 09:15hrs
Paramakudi To Chennai Maravamangalam to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats.)
₹ 700/ 700
20:00 09:00hrs
Paramakudi To Chennai Kalayarkoil to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats.)
₹ 700/ 700
20:30 08:30hrs
Paramakudi To Chennai Karaikudi to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats.)
₹ 700/ 700
21:30 07:30hrs
Paramakudi To Chennai Thirumayam to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats.)
₹ 580/ 580
21:50 07:10hrs
Paramakudi To Chennai Pudukottai to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats.)
₹ 580/ 580
22:30 06:30hrs
Paramakudi To Chennai Trichy to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats.)
₹ 480/ 480
23:30 05:30hrs
Paramakudi To Chennai Kallal to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats.)
₹ 750/ 750
21:00 08:00hrs