Schedules


Service No Route Coach Type Fare Departure Time Journey Time Actions
Chennai-Devakottai(Via Trichy) Chennai to Devakottai Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats)
₹ 1050/ 1050
20:00 09:30hrs
Chennai-Devakottai(Via Trichy) Chennai to Karaikudi Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats)
₹ 700/ 700
20:00 08:45hrs
Chennai-Devakottai(Via Trichy) Chennai to Pudukottai Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats)
₹ 700/ 580
20:00 07:45hrs
Chennai-Devakottai(Via Trichy) Chennai to Thirumayam Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats)
₹ 700/ 580
20:00 08:00hrs
Chennai-Devakottai(Via Trichy) Chennai to Trichy Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats)
₹ 700/ 580
20:00 07:00hrs
Devakottai-Chennai(Via Trichy) Devakottai to Chennai Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats)
₹ 700/ 580
20:00 09:00hrs
Devakottai-Chennai(Via Trichy) Karaikudi to Chennai Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats)
₹ 700/ 580
20:45 08:15hrs
Devakottai-Chennai(Via Trichy) Thirumayam to Chennai Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats)
₹ 580/ 530
21:15 07:45hrs
Devakottai-Chennai(Via Trichy) Pudukottai to Chennai Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats)
₹ 580/ 530
21:45 07:15hrs
Devakottai-Chennai(Via Trichy) Trichy to Chennai Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats)
₹ 530/ 450
22:50 06:10hrs
Chennai To Paramakudi Chennai to Paramakudi Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 700
20:00 10:00hrs
Chennai To Paramakudi Chennai to Elayankudi Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 700
20:00 09:50hrs
Chennai To Paramakudi Chennai to Maravamangalam Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 700
20:00 09:40hrs
Chennai To Paramakudi Chennai to Kalayarkoil Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 700
20:00 09:30hrs
Chennai To Paramakudi Chennai to Kallal Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 700
20:00 09:15hrs
Chennai To Paramakudi Chennai to Karaikudi Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 700
20:00 09:00hrs
Chennai To Paramakudi Chennai to Thirumayam Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 580
20:00 08:30hrs
Chennai To Paramakudi Chennai to Pudukottai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 580
20:00 08:00hrs
Chennai To Paramakudi Chennai to Trichy Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 580
20:00 07:00hrs
Paramakudi To Chennai Paramakudi to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 580
19:25 09:35hrs
Paramakudi To Chennai Elayankudi to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 580
19:45 09:15hrs
Paramakudi To Chennai Maravamangalam to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 580
20:00 09:00hrs
Paramakudi To Chennai Kalayarkoil to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 580
20:30 08:30hrs
Paramakudi To Chennai Karaikudi to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 580
21:30 07:30hrs
Paramakudi To Chennai Thirumayam to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 580/ 530
21:50 07:10hrs
Paramakudi To Chennai Pudukottai to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 580/ 530
22:30 06:30hrs
Paramakudi To Chennai Trichy to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 530/ 450
23:30 05:30hrs
Paramakudi To Chennai Kallal to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 580
21:00 08:00hrs
Chennai To Sivagangai Chennai to Sivagangai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 750/ 750
21:00 09:45hrs
Chennai To Sivagangai Chennai to Trichy Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 580
21:00 07:00hrs
Chennai To Sivagangai Chennai to Pudukottai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 580
21:00 08:00hrs
Chennai To Sivagangai Chennai to Thirumayam Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 580
21:00 08:45hrs
Chennai To Sivagangai Chennai to Kilasevalpatti Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 750/ 750
21:00 08:30hrs
Chennai To Sivagangai Chennai to Tirupattur Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 750/ 750
21:00 08:45hrs
Chennai To Sivagangai Chennai to Madagupatti Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 750/ 750
21:00 09:15hrs
Chennai To Sivagangai Chennai to Okkur Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 750/ 750
21:00 09:30hrs
Chennai To Sivagangai Chennai to Thirupattur(sivagangai) Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 750/ 750
21:00 08:45hrs
Chennai To Sivagangai Chennai to Nattarasankottai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 750/ 750
21:00 10:00hrs
Chennai To Sivagangai Chennai to Thirukoshtiyur Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 750/ 750
21:00 09:00hrs
Sivagangai To Chennai Sivagangai to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 700
20:00 09:00hrs
Sivagangai To Chennai Okkur to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 700
20:40 08:20hrs
Sivagangai To Chennai Madagupatti to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 700
20:50 08:10hrs
Sivagangai To Chennai Tirupattur to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 700
21:15 07:45hrs
Sivagangai To Chennai Kilasevalpatti to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 700
21:35 07:25hrs
Sivagangai To Chennai Thirumayam to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 580/ 530
22:00 07:00hrs
Sivagangai To Chennai Pudukottai to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 580/ 530
22:15 06:45hrs
Sivagangai To Chennai Trichy to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 530/ 450
23:15 05:45hrs
Sivagangai To Chennai Nattarasankottai to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 700
19:45 09:15hrs
Sivagangai To Chennai Thirupattur(sivagangai) to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 700
21:15 07:45hrs
Sivagangai To Chennai Thirukoshtiyur to Chennai Indicator 1+2, Premium Sleeper,AC (30 seats)
₹ 700/ 700
21:00 08:00hrs